Kano44

Menu:

Tur til Eskilsø i Roskildefjord lørdag den 11.8.2018 kl 10 ved Skovvejen

Tur til Eskilsø i Roskildefjord den 11.8.2018 kl 10. Vi mødes for enden af Skovvejen (Skibby) i den lille havn

Læs mere...

Links:

- DKF
- kandufindevej
- OK Skærmen
- Trim Ballerup
- Opmål din rute
- DK Orienterings forbundet
- Karruselløb

O-løbs teknik

O- teknik i ti trin

Af Carl-Henrik Guldb�k

OK Sk�rmen V�rl�se 02. april 2004
1. Orienter kortet mod nord.
Kortet skal vende s�dan, at terr�ngenstandene i naturen og signaturerne p� kortet er parallelle.
Det betyder, at n�r du orienterer, s� skal kortet hele tiden vende mod nord. Dette er den vigtigste ting at g�re for at kunne finde vej. Du skal alts� flytte dit greb p� kortet, n�r du i terr�net foretager en retnings�ndring, fx drejer til h�jre ad en sti. Det er dig, der drejer � ikke kortet.


2. Vejvalg.
N�r du v�lger vejen til n�ste post, skal du lede efter den rute, der ser ud til at:
- v�re hurtigst (vej/sti er hurtigere end uj�vnt terr�n),
- v�re sikrest (med terr�ngenstande p� kortet, som let kan genkendes i terr�net) og
- have det sidste sikre udgangspunkt s� t�t p� posten som muligt. Et sikkert udgangspunkt er en terr�ngenstand, som du kan finde p� kortet og med sikkerhed kan genfinde i naturen.


3. Tommelfingergrebet.
Tommelfingergrebet betyder, at tommelfingeren holdes lige ved siden af det sted p� kortet, hvor du befinder dig.


4. Skridtt�lling.
P� en kendt str�kning kan du m�le, hvor mange dobbeltskridt du bruger, n�r du g�r 100 meter, og hvor mange dobbeltskridt du bruger p� at l�be 100 meter. Ved at kende din skridtl�ngde kan du bedre kontrollere, hvor langt du kommer i et terr�n uden tydelige terr�ngenstande.


5. L�s frem p� kortet.
Brug tommelfingergrebet. Del turen til n�ste post op i delstr�k og bestem n�ste sted p� kortet, som du med sikkerhed vil finde i naturen. Brug kompasset til at vende kortet mod nord. Vend dig selv, s� du ser i l�bsretningen.

6. V�lg orienteringspunkterne.
V�lg nogle tydelige terr�ngenstande, som du skal komme forbi p� den rute, du har valgt.
Men v�lg kun et antal, der er tilstr�kkeligt til at sikre, at du f�lger den valgte rute - i reglen ikke mere end fire for hver delstr�kning.


7. Find orienteringspunkterne.
Undervejs skal du registrere, n�r du kommer forbi de terr�ngenstande, du har valgt p� kortet. S� har du styr p�, hvor du er. Husk at flytte tommelfingeren med frem.


8. Grovorientering.
Start ruten til n�ste post med grovorientering.
Det er sj�ldent n�dvendigt at t�lle skridt.
Hold kun �je med f�, men velvalgte og tydelige terr�ngenstande.
L�g din rute, s� den f�lger linier i terr�net (veje, gr�fter, skovkanter osv.) eller ender i en terr�nlinie (et opfang), du ikke kan undg� at ramme fx en vej p� tv�rs, et �bent omr�de, en gr�ft p� tv�rs eller et hegn osv.


9. Finorientering.
Slut med finorientering t�t ved posten.
S�t l�behastigheden ned, evt. m� du g�. Koncentrer dig om at finde detaljer i terr�net, der kan lede dig frem mod posten.
Fra det sidste sikre udgangspunkt ind til posten er skridtt�lling et godt hj�lpemiddel.


10. Bomteknik.
F�r eller siden g�r det galt, og kortet passer ikke l�ngere med de terr�ngenstande, der er omkring dig: Du har bommet!
Stop op og pr�v at rekonstruere, hvad der er g�et galt.
Hvorn�r var du senest sikker p�, hvor p� kortet du befandt dig?
Hvor langt har du cirka bev�get dig, siden du vidste, hvor du var?
Findes der i n�rheden en tydelig terr�ngenstand, som m� v�re til at finde p� kortet?
Hvad har du passeret, og findes der et sted p� kortet, hvor de terr�ngenstande er i samme r�kkef�lge, som du har set dem?
Kan du f� svar p� nogle af disse sp�rgsm�l, kan du ofte finde det rette punkt.
Hvis du stadig ikke kan finde, hvor du er p� kortet, m� du bruge tid og kr�fter p� at l�be tilbage til det sidste sted, hvor du havde kortkontakt. Du kan ogs� sikre dig, at kortet virkelig vender rigtigt (mod nord), og mere chancebetonet l�be frem mod et sikkert opfang i n�rheden af posten.